Ceterum censeo Conventum esse delendum
Marek Stefan Szmidt
 
strona główna · działy · tagi · o autorze · szukaj · Polacy.eu.org  
 

Polska2013.07.29 21:47 22:06

Pamięci Ofiar Wołynia 1943

 

Tak, aby nigdy więcej!

 

"Wstyd pali moje serce, wstrzymuje oddech w piersiach, kiedy myślę o Twoim bólu, o zabitych Twoich braciach i siostrach na Wołyniu i w Galicji. Przebacz mi za nasz grzech."


 

Granice administracyjne, narzucone przez układy jałtańskie wraz z pogłębiającą się izolacją terytoriów poprzez restrykcje wizowe granicy państwa unii europejskiej, nie oznaczają iż Rzeczypospolita przestała istnieć we wszystkich wymiarach.

 

Jest faktem, iż „oficjalne” stosunki polityczne pomiędzy kadłubkową Polską a Ukrainą są takie, jakie Konserwatysta obserwuje na co dzień, a efekt koegzystencji Ziem i Obywateli niegdyś jednego Państwa – znikomy, „ze wskazaniem” na niechęć, gwarantującą utrwalenie dzisiejszych podziałów.

 

Stan faktycznej obojętności, przerywany aktami bezmyślnej samowoli co poniektórych „działaczy”, z obydwu stron: polskiej i ukraińskiej, podsycających nienawiść z Tamtych, Tragicznych Dni, jest zgodny z interesem sił, które nie chcą dopuścić do odrodzenia się Rzeczypospolitej, jako Federacji Podmiotów Politycznych, w tej części Europy.

 

 

Łatwo sobie jest wyobrazić, iż reaktywowanie tworu państwowego, obejmującego terytoria pojałtańskie Polski, Ukrainy, Białorusi, Krajów Bałtyckich, etc., zagraża dotychczasowej polityce państw takich, jak Rosja i Niemcy, które podzieliły pomiędzy siebie Ziemie zrabowane Rzeczypospolitej, wtrącając Ją samą w bezsiłę i chaos, jaki zapewniają "demokratyczne ustroje" i „demokratyczni przywódcy”.

 

Na tym tle, niezwykle wymownym stało się wydarzenie z dnia 14 lipca bieżącego roku, mające miejsce we Lwowie, kiedy to Obywatele dwóch części rozparcelowanej Rzeczypospolitej: Ukrainy i Polski, nie występujący jako „oficjalne” reprezentacje polityczne tych Krajów, lecz jako Ich Obywatele, zjednoczyli się celem uczczenia Pamięci Ofiar tragicznego roku 1943, we wspólnej trosce o to, aby podobne wybuchy bezprzykładnej nienawiści i okrucieństwa, nigdy już nie miały miejsca nie tylko w stosunkach Polski z Ukrainą, ale także Kogokolwiek z Kimkolwiek.

 

Pokoleniom zstępnym żyjącym „w cieniu” tragicznych wydarzeń, jak te – z Wołynia AD 1943, a nie zaangażowanym osobiście, lecz Pamiętającym bezmiar krzywd, - Bez Odkupienia, - trudno jest „wypracować” wspólną linię postępowania, podczas gdy wszelkie „uwarunkowania” i źle rozumiana „tradycja”, stają staraniom takowym, na przekór.

 

 

Jednakże faktem jest, że po obydwu stronach tak „wzmacnianej” niechęcią granicy „państwowej”, znajdują się Obywatele, których Wolną Wolą jest przełamanie barier historycznych i tych, w świadomości Narodów...

 

Takim właśnie aktem Wolnej Woli, stały się wspólne prace Wielkiej Loży Narodowej Polski i Wielkiej Loży Narodowej Ukrainy, mające miejsce we Lwowie, w dniu 14. Lipca bieżącego roku, celem wspólnego uczczenia Pamięci Ofiar Wołynia 1943:

 

Komunikat WLNP (ze stron wlnp.pl):

 

2013-07-14

Wspólne prace wolnomularzy polskich i ukraińskich

Dnia 14 lipca we Lwowie dla uczczenia pamięci ofiar wydarzeń roku 1943 na terenach Ukrainy i Polski odbyły się wspólne prace wolnomularzy ukraińskich i polskich.

 

Poniżej odczytane podczas spotkania oświadczenie Wielkiego Mistrza WLNP oraz modlitwę za Wołyń przez braci ukraińskich.

 

 

Oświadczenie Wielkiego Mistrza

 

Wielkiej Loży Narodowej Polski

 

z okazji wspólnych prac wolnomularzy polskich i ukraińskich

 

dla upamiętnienia tych, którym w 1943 roku odebrano życie

 

na terenach Ukrainy i Polski, a którzy przez lata byli także ofiarami zapomnienia

 

 

Nie jest zadaniem wolnomularzy zajmowanie się terminologią używaną przy opisach unicestwiania istot ludzkich. Naszym obowiązkiem jest natomiast pamięć o tym, co się wydarzyło – dobrego i złego – w dziejach naszych narodów, z uwzględnieniem wszystkich historycznych okoliczności. Ta pamięć jest szczególną wartością, ważną dla naszych narodowych tożsamości.

 

Nie możemy także zapominać o wnioskach płynących z tragicznych wydarzeń historii. Musimy pamiętać, do czego prowadzi przekonanie, że ktoś jest posiadaczem jedynej prawdy, objawionej czy też uchwalonej. Bez względu bowiem na stosowaną terminologię – nacjonalistyczną, klasową czy rasistowską – skrajnie interpretowane idee najpierw pozwalają na instrumentalne traktowanie ludzi, później zaś mogą prowadzić do zbrodni.

 

Nie wolno nam ulec przekonaniu, że zła nie można naprawić, że niczego na świecie nie zmienimy.

 

Nie lekceważymy najważniejszego przykazania, będącego fundamentem naszej judeochrześcijańskiej tradycji: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”. Z powagą traktujemy imperatyw kategoryczny Immanuela Kanta: „Postępuj wedle takiej tylko zasady, którą mógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym”. Pragniemy, by te reguły były drogowskazem w naszym postępowaniu.

 

Być może wielu uzna dążenie do życia według takich zasad za utopię.

Uważamy jednak, że dla takiej utopi warto żyć.

Mamy nadzieję, że praca pokoleń doprowadzi do tego, że to, co dziś jest utopią, kiedyś stanie się rzeczywistością.

Tylko tyle – i aż tyle – chcemy przekazać naszym następcom.

 

Lwów, 14 lipca 2013

 

Aleksander Kalinowski

 

Wielki Mistrz

 

WLNP

 

***

 

Слова про Волинь

 

Що ближче сумні 70-ті роковини Волинської трагедії 1943 року, то важче стає віднайти потрібні слова. Пам'ятаючи про свій біль, наше суспільство не може забувати і про біль чужий, не ухиляючись від морального обов'язку називати злочини злочинами. Ми певні, що настав час стишити свої голоси й замість того, аби випоминати історичні образи – просити про вибачення.

 

Пригадуються слова священика Єжи Попелюшка, вбитого комуністичними спецслужбами у 1984 році: "Нехай для нас стане засторогою усвідомлення того, що народ гине, коли бракує йому мучеництва, коли дурить себе, кажучи, що все добре, коли все погано, коли задовольняється напівправдами. Нехай щодня не покидає нас усвідомлення того, що, вимагаючи правди від інших, самі маємо жити правдою. Вимагаючи справедливості, самі маємо бути справедливими у стосунку до інших. Вимагаючи відваги і мучеництва, самі маємо бути щодня мужніми та відважними".

 

Тож вважаємо за потрібне сказати: "Брате, за кривду, завдану Тобі, за Твій біль і біль Твоїх родичів, пробач мені. За пролиту невинну кров на Волині і в Галичині, за невіру мою, пробач мені, Брате.

 

Не заради політики та добросусідства, не заради доброго імені мого народу, пробач мені, Брате. Сором пропікає моє серце, дух спинає в грудях, коли думаю про Твій біль, про вбитих Твоїх братів і сестер на Волині та Галичині. Пробач мені за наш гріх.

 

Пробач за глухоту мого серця, за скаменілу душу мою, за висохлі очі Твоїх близьких.

 

Підтримай, Брате, у болю моєї покути. Пробач за тих, хто не хоче зі мною прийняти тягаря відповідальності за волинський злочин, пробач за тривале мовчання моїх братів.

 

Пробач за тих, хто не бачить гріха у тому. Пробач за тих, хто не може визнати цього злочину злочином. Прошу поблажливості й смирення до сердець, засліплених власним горем й історичними образами. Будь зі мною, Брате, у моїй щирій покуті.

 

Сестро, пробач мені за нечуйність, за погорду, за невтерті сльози матері Твоєї. За Твій страх і мій гонор. За непохованих братів і батька. За вбитих дітей. За ґвалт і злодійство. За невситиму лють. За попіл, звіяний вітром. За нічний жах. За морок в очах. За чорні дороги і кам'яні серця. Пробач мені, Сестро.

 

Почуйте нас, Брати! Не лише заради миру між нашими домами. Заради правди. Заради любові. Заради Світла у серцях наших дітей. Прошу, простягніть нам руку свого щирого вибачення. Будьте чуйними до нашої покути.

 

Господи, прости нам і пригорни до Себе. Не лишай нас наодинці, Отче, і будь з нами, грішними.

 

***

 

Bracie, za krzywdę Tobie wyrządzoną, za Twój ból i ból twoich krewnych, przebacz mi.

 

Za przelaną krew niewinną na Wołyniu i w Galicji, za niewiarę, przebacz mi, Bracie.

 

Nie z powodu polityki i dobrego sąsiedztwa, nie dla dobrego imienia narodu mojego, przebacz mi, Bracie. Wstyd pali moje serce, wstrzymuje oddech w piersiach, kiedy myślę o Twoim bólu, o zabitych Twoich braciach i siostrach na Wołyniu i w Galicji. Przebacz mi za nasz grzech.

 

Przebacz za głuchotę mojego serca, za skamieniałą duszę moją, za wyschnięte oczy Twoich bliskich.

 

Wesprzyj mnie, Bracie, w bólu mojej pokuty. Przebacz za tych, którzy nie chcą wraz ze mną wziąć ciężaru odpowiedzialności za zbrodnię wołyńską, przebacz za długie milczenie moich braci. Przebacz za tych, którzy nie widzą w tym grzechu. Przebacz za tych, którzy nie mogą uznać tej zbrodni za zbrodnię. Proszę o pobłażliwość i pokorę dla serc, zaślepionych własnym nieszczęściem i obrazą historyczną. Bądź ze mną, Bracie, w mojej szczerej pokucie.

 

Siostro, przebacz mi za brak czujności, za pogardę, za nieotarte łzy matki Twojej. Za Twój strach i moją pychę. Za niepochowanych braci i ojca. Za zabite dzieci. Za gwałty i kradzieże. Za nienasyconą wściekłość. Za popioły rozsiane wiatrem. Za nocne przerażenie. Za ciemność w oczach. Za czarne drogi i serca z kamienia. Przebacz mi, Siostro.

 

Wysłuchajcie nas, Bracia! Nie tylko ze względu na pokój między naszymi domami. Dla zachowania prawdy. Dla miłości. Dla Światła w sercach naszych dzieci. Proszę, podajcie nam rękę swojego szczerego wybaczenia. Bądźcie wrażliwi na naszą pokutę.

 

Panie, przebacz nam i obejmij nas. Nie zostawiaj nas samotnie, Ojcze, i bądź z nami, grzesznikami."

 

Ceterum Censeo Conventum esse delendum

 

 
 
Tak, aby nigdy więcej.... 

 
4125 odsłon  średnio 3,3 (4 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: Wołyń 1943, Wielka Loża Narodowa Polski, Wielka Loża Narodowa Ukrainy, Wolnomularstwo Regularne.
Re: Pamięci Ofiar Wołynia 1943 
Christophoros Scholastikos, 2013.07.30 o 11:38
Masoni w jawnej akcji :). Masoni też są Polakami jak widać :). No ale wszystko wskazuje na to, że zbliża się wielkimi krokami również przedyskutowanie tego, że mason nie jest chrześcijaninem. No ale nie uprzedzajmy faktów ;)!

Pozdrawiam Panie Marku! Wyciągnął Pan coś ciekawego z wody?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pamięci Ofiar Wołynia 1943 
Marek Stefan Szmidt, 2013.07.30 o 13:03
Szanowny Panie Krzysztofie,
powiem więcej, że Wolno Mularze Polscy są Narodowcami
:-)
stąd nazwa: Wielka Loża Narodowa Polski i Polskie Wolno Mularstwo Narodowe

Natomiast nie spodziewam się zapowiadanej przez Pana dyskusji, gdyż masoni są zadeklarowanymi ateistami.

Natomiast Wolno Mularstwo Regularne opiera się na wierze w B*ga Jedynego, Tego Który Jest, co niekoniecznie oznacza, iż "wszyscy" są chrześcijanami. Niektórzy mogą być np. Mahometanami. Ale hinduistami i buddystami już nie.
W Polsce, prawie wszyscy są Katolikami.
Kwestia, czy Kościół katolicki się do nich "przyznaje", jest sprawą Kościoła (administracji), a nie Wolno Mularzy.

W wodzie wszystko OK! Na początku miesiąca złowiłem dwa duże szczupaki i to wszystko :-( Ostatnio nic nie bierze!
Co nie oznacza, że nie chodzę wytrwale na ryby :-)

Schudłem, opaliłem się na Górala z Golan, nabrałem sił i bicepsów od wiosłowania po Narwi: ogólnie jest OK, wracam (najchętniej)w styczniu po Trzech Królach :-)

Dziękując za życzliwe zainteresowanie, pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pamięci Ofiar Wołynia 1943 
Christophoros Scholastikos, 2013.07.30 o 17:03
Niestety wdepnąłem ostatnio w spiningowanie. Tym samym w wędkowanie, na razie dwa epizody. Wiele lat się broniłem bo wiedziałem czym to grozi, no ale jest już za późno.

Kościół wie lepiej kto do niego należy niż masoneria bez względu na to z której jest paki..
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pamięci Ofiar Wołynia 1943 
Marek Stefan Szmidt, 2013.07.30 o 18:22
Szanowny Panie Krzysztofie,

Konserwatysta spinninguje namiętnie dużymi przynętami:
woblery 15-18 cm, gumki 20-25 cm. Węda 300 cm 300g, 250 m plecionki 40 kg, betoniarka Daiwa Tournament Linear 5500, przypon z linki stalowej 1 mm.
powyższe ma tę zaletę, iż nie biorą Duże Ryby oraz, że niewiele "się urywa" na zaczepach
:-)

Polskie Wolno Mularstwo Narodowe nie ingeruje w sprawy administracyjne, ani dogmatyczne Kościoła, choć np. jest za obecnośćią TV TRWAM na Multipleksie.

Pozdrawiam życząc "przygięcia"
MStS

PS. co można złowić na gumkę 25 cm?
+ekotrendy.com
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pamięci Ofiar Wołynia 1943 
Paweł Tonderski, 2013.07.30 o 13:20
Szanowny panie Marku, przecież to nie sam Związek Sowiecki wytyczył po wojnie takie granice Polski, jakie mamy obecnie.

Przecież w tym wszystkim przede wszystkim brali udział nasi zachodni Alianaci i "sojusznicy", i to oni są przede wszystkim odpowiedzialni za to, że Polska obecnie, tak wygląda jak wygląda, że straciliśmy nasze czysto polskie miasta, nasz diament wśród polskich miast Lwów, kolebkę polskości, ale także Wilno, które tak samo było litewskie jak i polskie...

To masoneria z Anglii i Stanów Zjednoczonych przy współpracy z "ich" żydostwem najpierw wystawiła do odstrzału Polskę, ale także na atak Niemców i Sowietów w 1939 roku, między innym poprzez wpływ na naszych sanacyjnych polityków wpatrzonych w Zachód, w masońską niezwyciężoną Francję i Anglię, a po tym nas sprzedali w Teheranie, w Jałcie i Poczdamie.

p.s.

Natomiast to co wydarzyło się na Wołyniu było w prostej linii efektem polityki sanacyjnej wobec Ukraińców, nie dopuszczanie ich do stanowisk politycznych w II RP, ale także nie pozwalanie na studia wyższe, efektem końcowym tej złej polityki wobec Ukraińców w tym i Ukraińców łacinników było burzenie ich cerkwi (1938 rok). Oczywiście nic nie tłumaczy zbrodni, które dokonali banderowcy na Polakach, jednak sanacja wobec Ukraińców prowadziła tragiczną politykę, która przyniosła Polakom wiele zła...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pamięci Ofiar Wołynia 1943 
Marek Stefan Szmidt, 2013.07.30 o 13:39
Szanowny Panie Pawle,
tak, to wszystko Prawda, co Pan napisał.
Niestety :-(

Jednakże należy pamiętać, iż Prawda jest wielowątkowa i złożona:
np. jednym z tragicznych w skutki wątków, jest likwidacja Wolno Mularstwa Narodowego przez sanację w roku 1938, skutkiem czego Wolno Mularze nie mogli, będąc zdelegalizowanymi i rozbitymi podczas II WŚ, bronić interesu polskiego, jak za czasów "13. Punktów Wilsona" i Traktatu Wersalskiego.

Zdaniem Konserwatysty, wyrażonym w traktacie "Idea Polski w Myśli konserwatywnej", USA były w stanie, aż do lat 50-tych XX wieku, przy użyciu broni jądrowej (atak na kopalnie uranu na Uralu, etc.) zmusić sowiety do cofnięcia się do granic z 1939 roku i to one (USA) są głównym winowajcą okupacji sowieckiej nad Rzeczypospolitą.
Dlatego właśnie Konserwatysta nie należy do "przyjaciół Ameryki"...

Pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pamięci Ofiar Wołynia 1943 
Malawanda, 2013.07.30 o 21:04
Wielce Szanowni Panowie: Pan Marek Stefan Szmidt, Pan Christophoros Scholastikos,Pan Paweł Tonderski! Zatem autor i komentatorzy :-)
Wszak faktem jest wielowątkowość, a i złożoność prawdy. Nie poważajmy się oceniać (tak sami z siebie) masonów jako żadnych chrześcijan:). Azaliż nie było tak, że po popędzeniu Wolno Mularstwa Narodowego w 1938, wrócili - no! - ONO wróciło -
(dygresja dla bezwzględnych stylistów, co przekładają formę nad treścią, aa, też lubię dobre style literackie, jednocześnie brakiem starania im uwłaczając :( ) do naszej Ojczyzny w wielkiej sile- po 1998:)czyż nie? Nawet kobitki są w rzecz zaangażowane. Tu cytat z info Wielkiej Narodowej Loży Polski: 2011-01-28
Instalacja W:.C:.W:.M:. Wielkiej Loży Państwa Izrael
Dnia 25 stycznia 2011 roku w Hajfie odbyła się Instalacja nowowybranego W:. Cz:. Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Państwa Izrael.
Udział w tej Uroczystości wzięła Delegacja WLNP z jej W:.Cz:.Wielkim Mistrzem na czele.
Dla swoich Gości, Bracia z Izraela przygotowali bardzo atrakcyjny program turystyczny, który między innymi obejmował zwiedzanie Hajfy, Galilei i Jerozolimy
.
Zgodzi się Pan wyjaśnić TU, o co w rzeczy samej chodzi? pytam z nadzieją, czy o Naszą Ojczyznę będzie troska;)
Gratuluję kondycji fizycznej, żeś schudł, opalił się na Górala z Golan i złowił dwa duże szczupaki! Nabrał kondycji!! :-) Natomiast nie kumam, o co chodzi, że najchętniej wróciłbyś, Pane, w styczniu po Trzech Królach :-)Stąd informacyj jasnych bardzo czekam, serdecznie Waść pozdrawiając.
TU - na Polakach, dla czytelników MIEJSCA oraz w szczególności dla mojej skromnej istoty :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pamięci Ofiar Wołynia 1943 
Malawanda, 2013.07.30 o 22:07
Zatem o wskazówki PANA proszę. O troszeczkę wskazówek względem współczesności.O ile tak się da? Wdzięczna będę
Serdeczności gorące
Użytkowniczka Portalu Polacy.eu.org.
Maławanda
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pamięci Ofiar Wołynia 1943 
Marek Stefan Szmidt, 2013.07.31 o 12:52
Szanowna Pani,
Loże Narodowe są tworami autonomicznymi, rządzącymi się własnymi konstytucjami, które musza być jednak zgodne z konstytucją Loży Matki w Londynie.

Powstanie Wielkiej Loży Narodowej Izraela, którą należy odróżnić od pseudo-masońskiej B'nai B'rith, należy uznać jako "stopień" do normalizacji stosunków z Polską, na zasadach wzajemnego poszanowania i podmiotowości, a nie dotychczasowej podmiotowości Polski wobec interesów gospodarczych i politycznych Izraela.

Jest więc nadzieja, że chociaż w stosunkach WLNP i WLNI zapanują stosunki cywilizacyjne.

Nie badałem jeszcze stosunków Wielkiej Loży Narodowej Polski z WLNI, więc dziękuję Pani za zwrócenie Mojej uwagi w tym kierunku.

pozdrawiam Panią wakacyjnie
MStS
PS. jest Mi tutaj tak dobrze, że chętnie wróciłbym dopiero po 3K :-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
 
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Piotr Świtecki → Swiatowid
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Swiatowid → Piotr Świtecki
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Nieświadomi
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Re: Nieświadomi
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Nieświadomi
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Re: Nieświadomi
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Konstytucja
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
więcej…