Ceterum censeo Conventum esse delendum
Marek Stefan Szmidt
 
strona główna · działy · tagi · o autorze · szukaj · Polacy.eu.org  
 

Polska2013.10.15 12:10

Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja

 

W stronę RN: Postulat wyłonienia Sejmu Konstytucyjnego i Ustawodawczego

 

Myśl konserwatywna stoi na stanowisku, iż nielegalność/tymczasowość posiadania gruntów, jest wystarczającym powodem do rewizji umów „kredytów hipotecznych”, w kierunku umorzenia, tak powstałych płatności i przekazania lokali, w ten sposób nabytych, na własność ich Użytkowników.


 

                 Skutkiem deprawacji jednej z najważniejszych dziedzin, wpływających na jakość życia zbiorowego zrzeszeń, jaką jest Edukacja, w świadomości współczesnych zatarto historyczny dorobek Konstytucji 3. Maja, do którego należy także uwłaszczenie Chłopów.

            Ustawa Rządowa, z dnia 3. Maja 1791 roku, nakazuje sprzedaż królewszczyzn, oddając na własność Chłopom użytkującym te grunta oraz nadaje Im Wolność osobistą.

         Dodatkowo też, Konstytucja 3. Maja uwolniła z poddaństwa Mieszkańców wsi nieposiadających gruntu i zagwarantowała wszystkim „prawo wychodu”, czyli opuszczenia ziem dotychczasowego dziedzica, po wypowiedzeniu służebności.

         Powyższe zapisy nie zostały urzeczywistnione tylko i wyłącznie skutkiem wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku i II rozbiorem Rzeczypospolitej.

     Dorobek Konstytucji 3. Maja, w tym względzie, był doskonale znany  wolnomularskim założycielom Ligi Polskiej, a także Janowi Ludwikowi Popławskiemu i Romanowi Dmowskiemu twórcom Narodowej Demokracji, której idea wydaje się być kontynuowana przez współczesny Ruch Narodowy.

      Państwa zaborcze, zdając sobie doskonale sprawę z faktu, iż tak zwany „ferment narodowy” powstaje jedynie w polskich warstwach posiadających – i to bez względu na ich owoczesny stan majątkowy – oraz posiadając w pamięci zapisy Uniwersału Połanieckiego, powstałego zgodnie z legalizmem etyki Cywilizacji Łacińskiej, podczas Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 roku, postanowiły „wbić klin” pomiędzy warstwy posiadające, a włościaństwo, w postaci dekretów uwłaszczeniowych, własnego autorstwa.

 

Uniwersał Połaniecki

            Pierwsze „uwłaszczenia”, przeprowadzone prawem narzuconym, a więc niezgodnym z legalizmem Rzeczypospolitej, opierającym się na etyce Cywilizacji Łacińskiej, dokonał zaborca pruski, po nim austriacki, a na sam koniec i rosyjski.

            Powstałe po Kongresie Wiedeńskim, z okrawków Rzeczypospolitej, Królestwo Kongresowe, twór bezprawia i przemocy, doznało „dobrodziejstwa” uwłaszczenia najpóźniej, gdyż dopiero w 1864 roku.

            Z punktu widzenia Legalizmu etycznego, dekrety uwłaszczeniowe zaborców nie posiadają dla Rzeczypospolitej mocy obowiązującej, podobnie do późniejszych aktów bezprawia dyktatury Józefa Piłsudskiego, ani zarządzeń Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z roku 1944, których to gwarantem jest Konstytucja z roku 1997, będąca kolejną – poprawioną – wersją konstytucji stalinowskiej, z roku 1952.

            Powyższe stwierdzenie oznacza, iż wszelka własność gruntów, na historycznym obszarze Rzeczypospolitej, jest nielegalna i w związku z tym tymczasowa, aż do czasu wyłonienia legalnego etycznie Sejmu Konstytucyjnego i Ustawodawczego, który postanowi, czy „własność” tę zalegalizować, czy też przegłosuje inne rozwiązania tej kwestii.

            Jedyną legalną etycznie Własnością, na terytorium pojałtańskiego kadłubka Rzeczypospolitej, są grunty na tak zwanych Ziemiach Zachodnich, których przekazanie na własność obecnym Użytkownikom (wieczystym), będzie jednym z podstawowych obowiązków przyszłego Sejmu Konstytucyjnego i Ustawodawczego.

            Kolejnym efektem uznania obecnej własności gruntów za tymczasową, są skutki tego stwierdzenia, obejmujące szerokie rzesze Obywateli, którzy podpisali długoterminowe umowy „kredytu hipotecznego”, zadłużając się – praktycznie – na całe Swoje życie zawodowe i nie będąc właścicielami, opłacanych tym kosztem lokali, aż do ich całkowitej „spłaty”.


            Myśl konserwatywna stoi na stanowisku, iż nielegalność/tymczasowość posiadania gruntów, jest (oprócz nielegalności pieniądza fiduracyjnego) wystarczającym powodem do rewizji umów „kredytów hipotecznych”, w kierunku umorzenia, tak powstałych płatności i przekazania lokali, w ten sposób nabytych, na własność ich Użytkowników.

            Powyżej postulowane umorzenie płatności oraz przekazanie lokali na własność ich Użytkownikom, może się dokonać jedynie stosowną Ustawą Sejmu Konstytucyjnego i Ustawodawczego, o wyłonienie którego wciąż postuluje Myśl konserwatywna.

            W ostatnim zdaniu, pozostaje tylko zaapelować do Osób, identyfikujących się z Ruchem Narodowym, aby poszerzały Swoją wiedzę na temat początków, celów i zamierzeń Narodowej Demokracji, opartej o legalizm Ustawy Rządowej z dnia 3. Maja 1791 roku, a w przypadku konfliktów interesów, odnalazły się w innych nurtach ideowych, preferujących silne państwo centralistyczne, oparte na pustosłowiu "narodowym" i partyjniactwie.

Ceterum censeo Conventum esse delendum

 

 
4880 odsłon  średnio 3,7 (6 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: Konstytucja 3 Maja, uwłaszczenie chłopów, legalność posiadania gruntów, Sejm Konstytucyjny, Sejm Ustawodawczy, Ruch Narodowy, zabory, Idea Polski w Mysli konserwatywnej.
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
Marek Stefan Szmidt, 2013.10.15 o 17:23
No proszę, wdzięczność dla zaborców, dyktatorów i komuchów za "nadania i przywileje", odzwierciedlają niskie oceny bez podania uzasadnienia, i - jak zwykle - anonimowo, "zza krzaka", czyli ulubioną metodą mitycznej AL
:-)

Konserwatysta przypomina, iż istnieje - ponoć jeszcze - partyja o nazwie "Samoobrona" i tam beneficjenci "reform rolnych" krzyczą o Polsce i nie lubią Żyda..., podobnie jak u Pana Bubla Leszka, gdzie jest jeszcze bardziej "narodowo".

No i ulubiony twór Wojciecha Jaruzelskiego, TP Grunwald, który nawet na Polakach roztaczał wapory miłości rosyjskiej na tle antysemityzmu...

Do wyboru, do koloru...

:-) :-) :-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
Piotr Świtecki, 2013.10.15 o 18:36
Szanowna Myśli konserwatywna, nie ma obowiązku - choć owszem, wykształcił się obyczaj - uzasadniania ilości przyznanych gwiazdek.
Ja w każdym razie dałem 5 - za temat, ujęcie tematu i poziom ujęcia tematu :-)

Generalnie to przyznaję Myśli rację. Wiem z autopsji: nie ma współcześnie chłopstwo szacunku dla szlachty. Bite knutem wali w ryj, a przynajmniej popluwa - zamiast po rękach całować...

Ale nie oszukujmy się, szlachta też jakaś ostatnio marna. Pieje z zachwytu nad sobą i jeszcze się dziwi, że inni nie dołączają.
To w zasadzie objaw Prawdziwego (ale to Najprawdziwszego, z Rodowodem) Polactwa. Tylko klepka obsunięta nieco w inną stronę.

Pozostaję z nieustającym szacunkiem do Osoby.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
Marek Stefan Szmidt, 2013.10.15 o 19:09
Szanowny Panie,
Konserwatysta za nic ma Sobie atencję chłopstwa wobec szlachty, lubo jej brak...

Problemem - istotnym - jest nieznajomość podstaw, historii i celów politycznych Narodowej Demokracji, wśród Osób czułych na hasła narodowe, polskie, a biorących je za 100% programu politycznego Ruchu Narodowego.

Narodowa Demokracja, utworzona i rozpropagowana przez inteligencję ziemiańską, nigdy nie była partią chłopską.

Owszem, broniła polskiego Chłopa przed nadmiernym wyzyskiem przez arendarzy, czy też hurtowych handlarzy produktami rolnymi, ale tylko pochodzenia żydowskiego (polski spekulant był mile widziany).

Podobnie, wielu "narodowców" neguje Konstytucję 3. Maja, według własnego "widzimisię", wbrew zaleceniom Romana Dmowskiego, stawiającej Ją za fundament.

Takie pomieszanie pojęć musi się skończyć odpływem do innych nurtów ideowych. Im szybciej tym lepiej.

Pan Winnicki stwierdził, iż celem RN jest uzyskanie poparcia świadomego 1%, a nie "wszystkich", co rozwija Konserwatysta - mniej subtelny i delikatny od Pana Roberta.

Na tle tych - istotnych - różnic blednie, poruszana namiętnie, "kwestia żydowska", która - jak widać - nie jest "spoiwem" Ruchu Narodowego, w którym dla chorych na antysemiyzm miejsca nie ma.

:-)

pozdrawiam Pana serdecznie,
i bez doszukiwania się obsuniętej klepki
MStS

PS. "Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie" - Roman Dmowski
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
Piotr Świtecki, 2013.10.16 o 09:13
Ależ! Nie ma się co doszukiwać - obluzowana, donośnie łomoce, a nawet wali po oczach.

My już mieliśmy do czynienia z tego rodzaju reakcjami, na przykład z pewną Damą z zaprzyjaźnionego serwisu blogerskiego, uczuloną na kwestie koszerne, która w razie braku argumentów (lub zrozumienia tekstu) skwapliwie wywijała po pysku takiego powiedzmy Chłopa ze Wsi szpicrutą.

Ale przy okazji zapytam, bo jako cham patentowany nie umiem sam sobie odpowiedzieć: czy Konserwatysta uważa za własną zasługę, że miał szlacheckich Przodków?

Ach, ten katolicyzm... Skrzywienie umysłu na całe życie. Zaraz przypowieść o talentach przywodzi na myśl.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
Adam39, 2013.10.15 o 22:16
Moim zdaniem każdy rozsądny człowiek interesujący się chociaż trochę historią nie podważa myśli postępowej w Konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 roku. Natomiast prawdą jest że konstytucja nie dała wolności chłopom. Uwłaszczenie nie oznacza wcale wolności, a tym bardziej uwarunkowane uwłaszczenie. W zależności od treści umowy, niejednokrotnie chłopom zaczęło się jeszcze gorzej powodzić. Ale jak zwykle cały czas manipulujący prawdą, uważający się za demiurga mądrości i dobrego wychowania w art. p.t.”Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja” napisał :
„Ustawa Rządowa, z dnia 3. Maja 1791 roku, nakazuje sprzedaż królewszczyzn, oddając na własność Chłopom użytkującym te grunta oraz nadaje Im Wolność osobistą.
Dodatkowo też, Konstytucja 3. Maja uwolniła z poddaństwa Mieszkańców wsi nieposiadających gruntu i zagwarantowała wszystkim „prawo wychodu”, czyli opuszczenia ziem dotychczasowego dziedzica, po wypowiedzeniu służebności.”

Wobec powyższego, gwoli pomocy w znalezieniu miejsca gdzie i w którym miejscu ta Ustawa nadała wolność osobistą chłopom, pozwolę sobie wkleić część konstytucji dotyczących chłopów i włościan.
art. IV. CHŁOPI WŁOŚCIANIE
Lud rolniczy, z pod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość, ludzkość i obowiązki chrześcijańskie, jako i przez własny nasz interes dobrze zrozumiany, pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy, stanowiąc: iż odtąd jakiebykolwiek swobody, nadania, lub umowy dziedzice z włościanami dóbr swoich autentycznie ułożyli, czyli by te swobody, nadania i umowy były z gromadami, czyli też z każdym osobno wsi mieszkańcem zrobione, będą stanowić wspólny i wzajemny obowiązek, podług rzetelnego znaczenia warunków i opisu zawartego w takowych nadaniach i umowach, pod opiekę rządu krajowego podpadający. Układy takowe i wynikające z nich obowiązki, przez jednego właściciela gruntu dobrowolnie przyjęte, nie tylko jego samego, ale i następców jego, lub prawa nabywców tak wiążąc będą, iż ich nigdy samowolnie odmieniać nie będą mocni. Nawzajem włościanie jakiejkolwiek bądź majętności od dobrowolnych umów, przyjętych nadań i z nimi złączonych powinności usuwać się inaczej nie będą mogli, tylko w takim sposobie i z takimi warunkami, jak w opisach tychże umów postanowione mieli, które czy na wieczność, czyli do czasu przyjęte ściśle ich obowiązywać będą. Zawarowawszy tym sposobem dziedziców przy wszelkich pożytkach od włościan im należących, a chcąc jak najskuteczniej zachęcić pomnożenie ludności krajowej, ogłaszamy wolność zupełną dla wszystkich ludzi tak nowo przybywających, jako i tych, którzy by, pierwej z kraju oddaliwszy się, teraz do Ojczyzny powrócić chcieli, tak dalece, iż każdy człowiek do państw Rzeczypospolitej nowo z którejkolwiek strony przybyły lub powracający, jak tylko stanie nogą na ziemi polskiej, wolnym jest zupełnie użyć przemysłu swego jak i gdzie chce, wolny jest czynić umowy na osiadłość, robociznę lub czynsze, jak i dopóki się umówi, wolny jest osiadać w mieście lub na wsiach, wolny jest mieszkać w Polszcze, lub do kraju, do którego zechce, powrócić, uczyniwszy zadosyć obowiązkom, które dobrowolnie na siebie przyjął.
Jednocześnie podaję linki do oryginalnego tekstu Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalonej 3 maja 1791 r., może tam w innych art. jest o wolności chłopów mowa,:
+hotnews.pl
+www.labiryntarium.pl
I w zupełności zgadzam się z Muftim Turbanatorem:
„Ale nie oszukujmy się, szlachta też jakaś ostatnio marna. Pieje z zachwytu nad sobą i jeszcze się dziwi, że inni nie dołączają. To w zasadzie objaw Prawdziwego (ale to Najprawdziwszego, z Rodowodem) Polactwa. Tylko klepka obsunięta nieco w inną stronę.”
Dałem pałę za manipulowanie faktami.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
Marek Stefan Szmidt, 2013.10.15 o 22:25
wykazał Pan maksimum złej woli, obrzucając - w ubiegłym tygodniu - Moją Osobę epitetami, więc nie podejmuję z Panem żadnej dyskusji, zwłaszcza iż znajomość literek nie przekłada się u Pana nie tylko na zrozumienie tekstu, lecz jego - najzwyklejsze - doczytanie.

over and out
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
Adam39, 2013.10.15 o 23:00
To jest właśnie metoda uprawiana przez Szmidta vel Detko w stosunku do ludzi wykazujących uprawiany przez niego czarny i szkodliwy piar, również poprzez pisanie półprawd, które w gruncie rzeczy są kłamstwami, kamuflującymi jego intencje. Otóż kiedy jest przyparty do muru, wtedy nie odpisuje, lub staje się nieelegancki, wprost wulgarny i chamski.
"a paluchy u renców i nogów to ma?
to niech se chłopina sam policzy, a nie czeka jak mu manna z nieba spadnie, albo Konserwatysta odwali całą robotę
:-)
PS. w przyszłym rządzie Prawdziwków zapewne potrzebne będzie obsadzenie etatów głównego oprawcy i pomocników.
Może chłopina się już zapisze, bo tacy aktywni, co zliczyć nie łumiejom, to zawsze obsadzają takie fuchy..., a robota nawet czysta, bo to prundem, lubo zastrzykiem, znaczy się chumanitarnie, a robota narodowi potrzebna, no i dutki lecom..
"
Oto jest przykład jego merytorycznej i kulturalnej odpowiedzi koledze Vortex'owi.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja   
Vortex, 2013.10.15 o 23:32
Ten vel to mi wygląda na solidną leninowską szkołę. Rozniecanie konfliktów klasowych to był pierwszy punk programu. A później to już z górki leciało - rzucim masy przeciw ohydnym obszarnikom, a oni ich wyrżnął. I wyrżnął też całą resztę, tę którą wskaże każący palec rewolucji. Najpierw jednak należało podpowiedzieć obszarnikom, żeby lud swój traktowali zdecydowanie gorzej, niż zwierzęta.
Jak o tym Szmidt powiedziałem pewnemu znajomemu biegłemu w różnych tematach, i mówię że to pewnie niemieckie. A on na to - to chyba żydowskie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
Adam39, 2013.10.15 o 23:47
Vortex, też tak zaczyna mi się kojarzyć. Jeszcze trochę, poczekajmy a sam całkowicie się otworzy.
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
Marek Stefan Szmidt, 2013.10.16 o 10:30
daremne żale...
over and out
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
GPS, 2013.10.16 o 01:30
Nie rozumiem zatem tej atencji dla tego portalu. Przecież tu większość to przysrywacze potrafiący operować tylko argumentami ad personam! Komentują tu raczej głupki i chamy. Można im w notkach pewne kwestie wyjaśniać, ale po co wdawać się w pyskówki z prostakami?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
Piotr Świtecki, 2013.10.16 o 01:42
No właśnie. Po co?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
Marek Stefan Szmidt, 2013.10.16 o 10:40
Jakoś ten 1% trzeba wyekstrahować, a jest to proces, przy którym można poparzyć palce
:-)
pozdrowionka od wielce rozbawionego tym harmidrem
MStS
PS. zamach Konserwatysty na własność bankową, będąca filarem systemu państwa prawa, przywołał do głosu jego totalniackich obrońców...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
Adam39, 2013.10.16 o 02:06
GPS, jeżeli tak twierdzisz, to dlaczego produkujesz się tu i zabierasz głos.
Można zauważyć, twoich "mądrości" mają dość gdzieś indziej i ich nie chcą zamieszczać. Tu jesteś mimo wszystko tolerowany. Zwróć na to uwagę i doceń cierpliwość czytających.
Poza tym mowa jest o Konstytucji 3 maja i co wniosłeś do tego tematu, poza przysrywaniem i wyzwiskami?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
GPS, 2013.10.16 o 02:35
O! To są właśnie chamskie przysrywanki ad personam!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
Marek Stefan Szmidt, 2013.10.16 o 10:33
Szanowny Panie Grzegorzu,
Konserwatysta, jako były obszarnik zna się na rolnictwie, więc potrafi oddzielić ziarno od plew
:-)
pozdrawiam Pana konserwatywnie
MStS
PS. czasami należy użyć cepa, ale z tym Konserwatysta nie ma żadnego problemu, gdyż była to - niegdyś - broń bojowa :-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
Marek Stefan Szmidt, 2013.10.16 o 10:53
Zauważyłem pewną prawidłowość:

Jak tylko na Polacy.eu.org zapraszam Osoby z zewnątrz, celem rozpropagowania Portalu, natychmiast pojawiają się epitety i inne "odkrywki".

Tak, jakby celem tych ataków było przypięcie Polakom(eu.org) łatki chamów i prostaków, co słusznie zauważył Pan Grzegorz GPS.

Myślę także, iż po zwróceniu uwagi kierownictwa Ruchu Narodowego na społeczność Portalu, akcje "zachamiania" przybiorą na sile.

Jest to normalna reakcja sił totalniackich, na wszelkie procesy zjednoczenia się Polaków, celem odrodzenia Państwowości Polskiej.

Pozwolę Sobie, więc, sparafrazować znane powiedzenie:
"Psy szczekają, a Konserwatysta robi Swoje"
:-)

Pozdrawiam serdecznie przeważająca większość kulturalnych Czytelników Portalu
z poważaniem i szacunkiem
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
Paweł Tonderski, 2013.10.16 o 11:53
Konstytucja 3 maja ani II RP nie uwłaszczyła polskich chłopów, tak naprawdę dopiero komuniści i żydokomuna uwłaszczyła polskich chłopów, a potem im jeszcze przyznali KRUS. :)))))

Natomiast polski ruch narodowy zaktywizował politycznie i narodowo polskich chłopów jak i polskich robotników, tak aby te warstwy społeczne poczuły się ludźmi, którym zacznie zależeć na losach Polski, którzy jednocześnie mają prawo uważać się za właścicieli swojego Państwo i mogący ubiegać się o prawa do polskiej ziemi i majątku.

Na tym ta aktywacja polegała, również na tym, aby w Polsce nie było podziałów pomiędzy Polakami wynikającymi z posiadania własności, ponieważ różnice klasowe doprowadziły Polskę do utraty suwerenności państwowej i do zaborów!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
PPS. Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja 
Marek Stefan Szmidt, 2013.10.17 o 09:47
Szanowny Panie Pawle,
odpowiedziałem Panu na +polacy.eu.org
:-)
pozdrawiam serdecznie
MStS

PS. powtarzam raz jeszcze tezę z tekstu głównego:
Konstytucja 3. Maja nakazała uwolnić Chłopa w królewszczyznach, wystawionych na sprzedaż. Zamiar ten został zniweczony przez przegraną wojnę roku 1792 z Rosją i II rozbiór.

PPS. <p>Konserwatysta nie ponosi odpowiedzialności za stan emocjonalny Osób, które nie doczytały w tekście głównym, iż K3M nakazała uwolnić Chłopa w królewszczyznach, lecz wojska rosyjskie do tego nie dopuściły.</p>
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
 
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Piotr Świtecki → Swiatowid
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Swiatowid → Piotr Świtecki
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Nieświadomi
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Re: Nieświadomi
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Nieświadomi
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Re: Nieświadomi
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Re: Konfederacja i przestępcze działania
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Konstytucja
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
więcej…